Tekstilbygda Tingvoll


Tingvoll: Tingvolls tekstilhistorie går så langt tilbake som til 1898, da Ingebrigt A. Grimsmo etablerte Tingvoll Ullvarefabrikk ved Rimstadelva i Tingvoll. Foretaket vokste seg raskt til å bli en stor bedrift, og nådde toppen i 1939, med 230 ansatte. Fabrikken var med dette den største industriarbeidsplassen på Nordmøre, og var en av de første store arbeidsplassene for kvinner.

Tekstilen i bygda lever videre, og i dag har vi tre tekstilbedrifter i Tingvoll. Møre Bånd og Vev er svært stolte av å være i et slikt godt selskap, og vil være med å bygge tekstiltradisjonen videre i mange år fremover.

Vil du lese mer om Tingvolls fantastiske historie, følg lenken: Tingvoll - tekstilbygda på Nordmøre


Møre Bånd & Vev AS
Kontaktperson:
Fabrikkvegen 2
6630 Tingvoll
Tlf: 71 53 12 07 / 40 64 74 72
E-post: post@moreband.no
På facebook: @vevfabrikken